Psychoterapia i psychologiczna pomoc okołoporodowa

O nas

Ewa Filipek-Iniarska

Certyfikowana psychoterapeutka, psycholog

Jestem psychologiem, certyfikowaną psychoterapeutką psychoanalityczną (certyfikat nr 192) oraz członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, zrzeszonego w European Federation of Psychoanalitycal Psychotherapy.

Prowadzę psychoterapię osób dorosłych i młodzieży. Oferuję wsparcie kobietom w ciąży i ich partnerom oraz pomoc w okresie poporodowym.

Psychoterapię rozumiem jako spotkanie dwóch osób prowadzących ze sobą dialog różnymi kanałami poprzez słowa, gesty, odczucia zarówno na poziomie świadomym jaki i nieświadomym. Wspólnie poszukujemy znaczenia powtarzających się wzorców zachowań, uczuć, myśli i sposobów wchodzenia w relacje. W parze pacjent-terapeuta zachodzi dynamiczna wymiana, uruchamiająca proces rozwoju i zmian przywracających poczucie dokonywania wolnego wyboru w różnych aspektach życia. Obecność drugiego człowieka przynosi ulgę w cierpieniu i tworzy przestrzeń, w której możliwe jest samopoznanie, integracja i akceptacja tego, czego zmienić się nie da.

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, ukończonego w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych, ze specjalizacją: psychoterapia. Ukończyłam 4 letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii w Warszawie, afiliowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Doświadczenie kliniczne zdobywałam na oddziale dziennym Centrum Psychoterapii Dolna 42, w Nowowiejskim Szpitalu Psychiatrycznym, w Akademickim Ośrodku Psychoterapii UW, w specjalistycznej poradni PTPP, na oddziale dziennym w Vertimedzie, w placówce edukacyjnej fundacji Varsovia. W ramach „Inicjatywy Korczakowskiej” współprowadziłam warsztaty integracyjne dedykowane uczniom pierwszych klas gimnazjum. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, które zdobywałam prowadząc warsztaty i obserwacje oraz tworząc plany pracy, wspomagające dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi.

W pracy kieruję się Kodeksem Etyczno-Zawodowym. Swoją pracę kliniczną poddaję superwizji. Stale podwyższam swoje kompetencje zawodowe, uczestnicząc w szkoleniach, seminariach klinicznych i konferencjach ze specjalistami z Polski i z zagranicy.

Udział w przykładowych szkoleniach:

Analiza Więzi Prenatalnej – w trakcie 1,5 rocznego kursu (dr Helga Blazy)
Cykl seminariów teoretyczno-klinicznych prowadzonych przez superwizorów PTPP, PTPa.
Obserwacja niemowląt – Instytut Im. Hanny Segal – roczne seminarium kliniczno-teoretyczne (Ora Dresner).
„Suicydalność jako konsekwencja traumatyzacji” (Jolanta Zboińska)
Trening umiejętności stosowania techniki „Mindfulness” w psychoterapii (Ivana Miltona).
Warsztat jungowski „Archetyp w bajkach” – praca z archetypem w terapii (Danuta Delessert).
„Ekologiczny model terapii rodzin wg Mostwin” – praca z genogramem i mapą rodzinną (dr Anna Cierpka).

Agnieszka Kacprzak

Certyfikowana psychoterapeutka, psycholog

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz czteroletnią specjalizację w dziedzinie psychologii klinicznej, uzyskując tytuł specjalisty psychologa klinicznego.

Jako psychoterapeutka doskonaliłam się w pracy z rodzinami w podejściu systemowym w pięcioletnim całościowym szkoleniu w dziedzinie psychoterapii akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Uzyskałam certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (certyfikat nr 219). Ukończyłam również kurs terapii par i małżeństw.

Prowadzę terapię rodzinną, terapię par, indywidualną psychoterapię osób dorosłych, młodzieży i dzieci. W oparciu o metodę Analizy Więzi Prenatalnej pracuję również z kobietami i parami w okresie ciąży.

W swojej pracy koncentruję się na całościowym rozumieniu pacjentów, łącząc perspektywę indywidualną z rozumieniem funkcjonowania systemu rodzinnego. W wielu przypadkach osobiste problemy wzajemnie przeplatają się z rodzinnymi przekazami i schematami. Połączenie tych dwóch perspektyw pozwala na odnalezienie źródeł przeżywanych trudności.

Doświadczenie kliniczne zdobywałam pracując przez ostatnie 15 lat w szpitalach i poradniach, min. w Instytucie „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”, w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM, w Oddziale Psychiatrycznym-Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Szpitalu Nowowiejskim, w poradniach zdrowia psychicznego oraz w prywatnym gabinecie. Prowadziłam również zajęcia dla studentów w Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz w Polskim Stowarzyszeniu Terapii Tańcem i Ruchem. Odbywałam liczne staże w oddziałach somatycznych i psychiatrycznych dla osób dorosłych.

Pracę terapeutyczną poddaję superwizji. 

Sylwia Kuczyńska-Horst

Certyfikowana psychoterapeutka, psycholog

Jestem psychologiem klinicznym, certyfikowanym psychoterapeutą indywidualnym i rodzinnym (certyfikat nr 922).

W 2003 r. ukończyłam Psychologię w Uniwersytecie SWPS w Warszawie. 

Ukończyłam 4,5 letnie podyplomowe szkolenie z psychoterapii, prowadzone przez Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM UJ w Krakowie, zgodne z wymogami European Association for Psychotherapy, atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. 

W 2017 r. ukończyłam specjalizację kliniczną i uzyskałam tytuł Psychologa klinicznego. 

Ukończyłam szkolenie „Trener umiejętności psychoedukacyjnych”, prowadzone przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA oraz szkolenie w zakresie prowadzenia mediacji rodzinnych i karnych prowadzone przez Centrum Negocjacji. 

Obecnie szkolę się w Analizie Więzi Prenatalnej prowadzone przez Helgę Blazy z Instytutu Diagnostyki i Poradnictwa Rodzinnego w Kolonii (Niemcy). 

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Terapii Rodzin. Pracę poddaje superwizji. 

Doświadczenie zdobywałam współpracując m.in. ze Stowarzyszeniem OPTA, Ośrodkiem Pomocy Rodzinie „Aslan”, PZP dla Dzieci i Młodzieży w Zespole Psychosomatycznym przy Szpitalu Dziecięcym im prof. J. Bogdanowicza w Warszawie oraz PZP dla dzieci i młodzieży przy Szpitalu “Nowowiejskim”, prowadziłam również wykłady w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP w Warszawie. 

Ostatnie kilkanaście lat przepracowałam w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym im Św. Rodziny w Warszawie, prowadziłam konsultacje z rodzicami w kryzysie okołoporodowym, w ramach oddziału położnictwa i ginekologii. Prowadziłam szkolenia w szkole rodzenia i warsztaty dla pracowników ochrony zdrowia. 

Pracuje z osobami dorosłymi, parami i rodzinami. Prowadzę Analizę Więzi Prenatalnej. Pracuje również on line. 

Prowadzę terapię m.in: 

• rodziców z trudnościami w ciąży i po porodzie (zagrożona ciąża, nieprawidłowości rozwojowe u dziecka, lęk w ciąży i przed porodem, depresja poporodowa, poród przedwczesny, kryzys adaptacji do nowej roli) 

• rodziców po stratach okołoporodowych (ciąża pozamaciczna, poronienie, zgon noworodka) 

• osób samotnych, mających kłopoty w relacjach 

• osób przeżywających lęki, depresje, nerwice, cierpiących z powodu braku poczucia wartości, poszukujących dróg osobistego rozwoju

Ana Petrović-Chojnacka

Certyfikowana psychoterapeutka, psycholog

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką psychoanalityczną (certyfikat nr 211) pracującą w Warszawie na Starym Mokotowie.

Pracuję z osobami dorosłymi, w tym z kobietami w ciąży oraz parami spodziewającymi się dziecka a także z kobietami doświadczającymi trudności po porodzie.

W swojej pracy czerpię z psychoanalitycznego modelu rozumienia człowieka i wiedzę tę wykorzystuję do określenia problemów i ich źródeł oraz odnajdywania zasobów wewnętrznych potrzebnych w ich rozwiązywaniu. Ten proces może zaistnieć dzięki stworzeniu szczególnego rodzaju relacji pomiędzy terapeutą a pacjentem, w której jest miejsce na ujawnienie i bezpieczne doświadczanie zarówno najtrudniejszych jak i najpiękniejszych uczuć oraz emocji. W trakcie pracy psychoterapeutycznej staram się udzielać pozbawionego oceny wsparcia, słuchać z zaangażowaniem oraz tworzyć atmosferę sprzyjającą szczerej i bliskiej rozmowie.

Jako psychoterapeuta pracuję od 2010 r. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując jako psycholog oraz psychoterapeuta m.in. na całodobowym oddziale Kliniki Psychiatrii Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego, Poradni Psychoonkologii Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Ośrodku Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych Synapsis oraz Ośrodku Psychoterapii i Psychiatrii Psyche Plus. Obecnie od kilku lat skupiam się na prowadzeniu praktyki prywatnej.

Magisterium  uzyskałam na wydziale psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłam roczny kurs z Postaw Psychoterapii Psychoanalitycznej, a następnie 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej. Obecnie uczestniczę w szkoleniu z Analizy Więzi Prenatalnej.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal. Jakość swojej pracy poddaję superwizji.

Oferta

Jak pomagamy?

Konsultacja psychologiczna

zamyka się w 2 do 4 spotkaniach, które mogą zakończyć się zawarciem kontraktu terapeutycznego, czyli ustaleniem częstotliwości sesji, kosztów, zasad odwoływania sesji etc. Służy określeniu problemów oraz możliwych form pomocy a także rozeznaniu czy dana para terapeutyczna ma potencjał do współpracy.

Konsultacja pary w ciąży

proponowana jest gdy partnerzy potrzebują przyjrzeć się swojej relacji i zmianą które w niej zachodzą pod wpływem ciąży. Spotkania mogą wspierać proces adaptacji pary do zachodzących zmian często mających charakter kryzysu. W trakcie konsultacji tworzy się przestrzeń na myślenie otwierające na nowe rozwiązania.

Analiza Więzi Prenatalnej

jest krótkoterminową formą pracy z kobietą bądź parą w ciąży odbywającą się od około 20 tygodnia ciąży z częstotliwością od 1 do 3 razy w tygodniu. Cykl obejmuje około 20 spotkań. Polega na budowaniu i pogłębianiu przedurodzeniowej więzi matki/rodziców z dzieckiem.

Psychoterapia indywidulana

skierowana jest do osób, których problemy czy trudności w okresie ciąży wymagają pogłębionej pracy psychoterapeutycznej. Ciąża jest doświadczeniem, które aktywuje zarówno w kobiecie jak i mężczyźnie trudne emocje i/bądź objawy mające swoje źródło w przeszłości. Stany o których mowa to lęk, niepokój, depresja, agresja, dolegliwości psychosomatyczne, doznania psychotyczne.

Krótkoterminowe wsparcie psychologiczne

jest to cykl od kilku do kilkunastu spotkań interwencyjnych, w ramach których udzielana jest pomoc w uruchomieniu własnych zasobów i otoczenia w sytuacjach kryzysowych, przełomowych np. towarzyszenie w przygotowaniu do połogu i opieki nad niemowlęciem, trudności w przebiegu ciąży (zagrożona ciąża).

Krąg kobiet w ciąży

to cykliczne spotkania grupy wsparcia w intymnym gronie. W ramach spotkań kobiety dzielą się swoimi doświadczeniami, przemyśleniami, uczuciami związanymi z ciążą co daje poczucie wzajemnego wsparcia i zrozumienia.

Pomoc w budowaniu relacji między matką a niemowlęciem

opiera się na wspólnym przyglądaniu się i omawianiu interakcji w parze matka dziecko. Służy rozumieniu i rozpoznaniu komunikatów i potrzeb niemowlęcia by matka mogła je zaspokoić zgodnie z jej możliwościami.

Skąd czerpiemy

Naszą główną ideą jest rozwój i wspieranie relacji między matką, ojcem i niemowlęciem gdyż budowanie zdrowej więź od najwcześniejszych momentów życia jest filarem zdrowego rozwoju jednostki przez resztę jej życia. Naszym pragnieniem jest żeby cud narodzin mógł się przeistoczyć w cud dobrego i spełnionego życia w kontekście kontaktu ze samym sobą, bliskimi oraz otoczeniem.

Nasz sposób myślenia i rozumienia ludzkiej psychiki zasadza się na teorii psychoanalitycznej oraz jej współczesnych modyfikacjach powstałych wskutek wieloletnich prób zgłębienia tajników ludzkiego funkcjonowania. Korzystamy również z myślenia powstałego w ramach Analizy Więzi Prenatalnej. Jest to metodą pracy z kobietami i parami w ciąży, powstała w celu rozwijania i wspierania najwcześniejszych etapów więzi między dzieckiem i jego otoczeniem. Metoda ta została zapoczątkowana przez węgierskich psychoanalityków Jeno Raffai i Gyorgy Hidasa, jako profilaktyka powstawania zaburzeń psychotycznych w późniejszym okresie życia poprzez wzmacnianie więzi i jednoczesne budowanie odrębności między matką a dzieckiem. 

Badania psychoanalityczne mające na celu rozumienie funkcjonowania psychiki dorosłej osoby zaczęły się między innymi od badań funkcjonowania dzieci i ich różnych faz rozwojowych. Szybko psychoanalitycy zrozumieli, że istotne znaczenie dla naszego rozwoju mają tak naprawdę najwcześniejsze okresy rozwojowe występujące jeszcze w niemowlęctwie. Współczesny poziom rozwoju technologii pozwolił nam zbadać nie tylko to co się dzieje z niemowlęciem po narodzinach ale też zajrzeć do brzucha i zgłębiać jak ten rozwój postępuje w życiu wewnątrzmacicznym. Płód reaguje na różne sygnały biochemiczne które powstają w odpowiedzi na przeżycia emocjonalne matki. Niejako dziecko uczy się tego jak świat funkcjonuje poprzez to jak matka ten świat przeżywa. Tworzy to w pewien sposób podwaliny do budowania więzi między matką a dzieckiem długo zanim dziecko się pojawi na świecie.

Dlaczego jest więź ważna?

Przeprowadzone dotychczas badania pokazały, że matka może przekazać dziecku swój sposób nawiązywania relacji. Badanie Steele i in. (1996) wykazało, że ocena stanu przywiązania matki w trakcie  ciąży może posłużyć jako wskaźnik stylu przywiązania jej jeszcze nienarodzonego dziecka. Ci z przyszłych rodziców, którzy sami jako dzieci byli pozbawieni wspierającego emocjonalnie środowiska i w wyniku tego nie wykształcili bezpiecznego przywiązania stoją przed większym wyzwaniem chcąc zbudować dobrą więź ze swoim potomstwem. W związku z tym mogą potrzebować w tym celu zewnętrznego wsparcia. Pomagając sobie mogą również pomóc swojemu dziecku. Uważamy, że taki rodzaj pomocy i wsparcia powinien się odbywać w atmosferze szacunku, zrozumienia i dostrojenia do potrzeb matki. Doświadczenie takiego wspierającego kontaktu przez matkę ułatwi jej dostrojenie się do odczytywania i adekwatnego reagowania na potrzeby swojego dziecka.

Peter Fonagy, naukowiec pracujący nad wczesnym przywiązaniem i jego związkami z rozwojem mózgu uważa, że mózg jest organem społecznym ponieważ nasze umysły rozwijają się pod wpływem interakcji z innymi. W kontaktach ze znaczącymi innymi w naszym otoczeniu uczymy się porządkowania stanów emocjonalnych.

Więzi pomiędzy ludźmi są podstawą relacji społecznych. Bliskie relacje przywiązania są rdzeniem, wokół którego toczy się życie danej osoby – nie tylko w okresie niemowlęcym i wczesnym dzieciństwie, lecz również w okresie dojrzewania, w życiu dorosłym i na starość (Bowlby 1980; 442; Attachment and loss). Obecnie dostępne są wyniki z ponad trzydziestoletnich projektów badawczych oceniających powiązanie między typami więzi a rozwojem psychicznym. Z tych badań wynika, że stabilna i bezpieczna więź ma działanie ochronne na całe życie. Uważamy za konieczne propagowanie rozumienia, że więź tworzy się „w brzuchu” matki oraz metod pracy nad wspieraniem kobiet w tym obszarze.

Czytelnia

Lęk czy urodzę zdrowe dziecko
Kobieta od początku ciąży angażuje się emocjonalnie i uczuciowo dając tym samym dobre warunki rozwoju rosnącemu w jej wnętrzu dziecku. Jednocześnie pozostaje w kontakcie z obiektywnym faktem, że nie ma ...
Czytaj dalej →
I Konferencja Analizy Więzi Prenatalnej
W Polsce odbędzie się I Konferencja Analizy Więzi Prenatalnej. Będzie to konferencja online na platformie ZOOM, 20 marca 2021 r. aby udostępnić wiedzę na temat Analizy Więzi Prenatalnej wielu osobom ...
Czytaj dalej →

Kontakt

W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

Pracujemy również on-line.

Ewa Filipek-Iniarska

Agnieszka Kacprzak

Sylwia Kuczyńska-Horst

Ana Petrović-Chojnacka